Privacybeleid

Curcumdrinks.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken. Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met uw toestemming. Curcumdrinks.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Curcumdrinks.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Curcumdrinks.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Mocht je hier geen prijs meer op stellen, dan kun je je afmelden op onze website.
  • Als u een bestelling plaatst bij Curcumdrinks.nl, bewaren wij uw gegevens desgewenst op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij elke nieuwe bestelling hoeft in te vullen
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Curcumdrinks.nl verkoopt uw gegevens niet
Curcumdrinks.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Koekjes


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Curcumdrinks.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie over persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Curcumdrinks.nl geen cookies ontvangt.

Als je vragen hebt over de Curcumdrinks.nl Privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Mochten er wijzigingen in onze Privacyverklaring nodig zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.Over ons privacybeleid
Curcumdrinks.nl geeft veel om uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan wij om met de gegevens die wij
met zorg over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening door
Curcumdrinks.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/11/2019, met de
publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke:
gegevens over u worden door ons verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder wat
voorwaarden kunnen deze gegevens met derden worden gedeeld. We leggen je ook uit hoe:
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft?
met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy
, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan (of laten bewaren), welke
beveiligingstechnieken die we gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.
Webshop software
WordPress / WooCommerce
Onze webshop is ontwikkeld met software van WordPress / WooCommerce. Persoonsgegevens die u aanmaakt
die ons ten behoeve van onze dienstverlening ter beschikking staan, worden met deze partij gedeeld. WordPress / WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens
om ons (technische) ondersteuning te bieden, zullen zij uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. WordPress / WooCommerce
op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht is om passende beveiligingsmaatregelen te nemen
. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

WordPress / WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress / WooCommerce behoudt zich het recht voor om te delen
verzamelde gegevens binnen de eigen groep om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailing
Lijsten WordPress / WooCommerce
We versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware ‘WordPress / WooCommerce’. Allemaal
bevestigingsmails die u van onze website ontvangt en webformulieren worden verzonden via de
WordPress / WooCommerce-servers. WordPress / WooCommerce zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die
automatisch verzonden via onze website, ziet u de link ‘uitschrijven’. Als je hierop klikt ontvang je geen e-mail meer
van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonlijke gegevens
wordt veilig verzonden, opgeslagen en openbaar gemaakt door WordPress / WooCommerce. WordPress / WooCommerce maakt gebruik van cookies en andere
internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast worden WordPress / WooCommerce-processen
informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails met als doel de kwaliteit van
service worden deze gegevens 30 dagen bewaard. WordPress / WooCommerce behoudt zich het recht voor om uw gegevens te verwerken
om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader informatie met derden te delen.

Gmail
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende maatregelen genomen
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens te voorkomen
zo veel mogelijk. Gmail heeft geen toegang tot onze mailbox en we bewaren al ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Sisow
Wij gebruiken de
Sisow platform om (een deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om:
uw persoonlijke gegevens beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om:
de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Bij een aanvraag voor uitstel van betaling (kredietfaciliteit) deelt Sisow persoonsgegevens en
informatie over uw financiële positie bij kredietbeoordelaars. Alle bovengenoemde garanties
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Sisow’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.Verzending en logistiek
PostNL
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij gebruiken de
diensten van PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij
uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL te delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de
Akkoord. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking
.

DHL
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij gebruiken de
diensten van DHL om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woongegevens delen met DHL. DHL gebruikt deze informatie alleen voor het uitvoeren van de:
Akkoord. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking
.

DPD
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
voor het uitvoeren van de leveringen gebruik maken van de diensten van DPD. Het is daarom noodzakelijk dat wij
uw naam, adres en woonplaatsgegevens deelt met DPD. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van:
het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Bol.com platform. Als je een bestelling plaatst via dit platform
, zal Bol.com je bestelling en persoonsgegevens met ons delen. We gebruiken deze informatie om je bestelling te verwerken
. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische
maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en onbevoegd gebruik.

Beslist.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform Beslist.nl. Als je een bestelling plaatst via dit platform
, zal Beslist.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons delen. We gebruiken deze informatie om je bestelling te verwerken
omgaan met. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische
maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en onbevoegd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van verwerking
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het leveren van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de
verwerking is altijd direct gerelateerd aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor:
(gerichte) marketing. Als u informatie met ons deelt en wij gebruiken deze informatie om:
op een later moment – anders dan op uw verzoek – contact met u op te nemen, zullen wij u hiervoor expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen.

Deze derden worden allemaal geheim gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel:
onze dienstverlening verder verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn niet
persoonlijke gegevens.
Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken
In sommige gevallen kan Curcumdrinks.nl op grond van een wettelijke verplichting gehouden worden om:
het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. Op zo’n
geval zijn we genoodzaakt om uw gegevens te delen, maar we zullen
ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeven dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, doen wij dat ook
beschouw dit als een verzoek om te vergeten. Op grond van geldende administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren met:
uw (persoons)gegevens, deze gegevens bewaren wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt.
houden. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij
hebben voorbereid naar aanleiding van uw opdracht.

Jou rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met:
met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke:
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, hanteren wij in principe
stuur alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u
de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen wij u om:
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
wij administreren geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in de machine-
leesbaar gegevensformaat dat we gebruiken binnen onze systemen. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken in de:
verkeerde weg.

Recht van toegang
U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
naar jou te herleiden zijn. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor:
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd,
wij sturen u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die dit hebben
gegevens op het bij ons bekende e-mailadres onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
naar jou te herleiden zijn. Een verzoek daartoe kunt u doen bij onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
op het bij ons bekende e-mailadres sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht op beperking van de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of die
naar jou te herleiden zijn. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor:
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt
totdat u de beperking opheft. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar, uit te voeren door een andere partij. U kunt een verzoek daartoe doen aan:
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek:
wordt verleend, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. In alles
de kans is groot dat we in een dergelijk geval de service niet langer kunnen voortzetten, omdat de beveiligde
koppeling van databestanden kan dan niet meer worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door:
of namens Curcumdrinks.nl. Als u bezwaar maakt, stoppen wij de gegevensverwerking onmiddellijk
in afwachting van de behandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna definitief staken
de verwerking .
U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Koekjes
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens.
Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan
interpreteren deze informatie in combinatie met andere datasets en volgen zo uw bewegingen op internet. Google
gebruikt deze informatie om onder meer gerichte advertenties (Adwords) en andere Google diensten en producten aan te bieden.

Cookies van derden
In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, staat dit hierin vermeld
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. U vindt echter altijd de meeste
recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij
reeds verzamelde gegevens over u verwerken, informeren wij u per e-mail.

Contact details
Curcumdrinks.nl
De Woerd 3, 5221BE, ’s Hertogenbosch, Nederland info@curcumdrinks.com
Contactpersoon voor privacyzaken
Willem van Aspert

Now that the days are getting shorter and colder🥶 we thought it was time to comfort🤗 you with a nice warm drink☕️ which is very rich in flavor!🤤

Here's how to go at it:
Slice up some orange and lemon 🍊🍋
Chop up some ginger 
Add your favorite green tea
Don't forget a dash of CURCUM
And finish up by pouring hot water on top of it all!

This one will definitely warm up both your body and spirit! enjoy😃

#healthyfood #healthylifestyle
#healthy #foodie #instafood #fitness #vegan #foodstagram #foodlover #delicious #nutrition #healthyliving #diet #fit #healthyrecipes #veganfood #plantbased #turmeric #curcumine #organic #eatclean #glutenfree #healthylife #fitfood
It has been a while, so we thought it was about time for a fruity🥝 healthy💚 delicious🤤 KIWI CURCUM YAKULT recipe📜

This incredible drink is bound to tickle your tastebuds, boost your Health and satisfy your entire body!🤩

Just crush a kiwi, add some CURCUM and Yakult and top up with ice and sparkling water!

#healthyfood #healthylifestyle 
#healthy #foodie #instafood #fitness #vegan #foodstagram #foodlover #delicious #nutrition #healthyliving #diet #fit #healthyrecipes #veganfood #plantbased #turmeric #curcumine #organic #eatclean #glutenfree #healthylife #fitfood
Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins
Er is een probleem met je Instagram feed.